Psycho somatische klachten

Psychosomatische klachten zijn lichamelijke aandoeningen die verergeren door of het gevolg zijn van een psychologisch probleem

Psychosomatiek is de wijsheid van het lichaam en kan je zien als de taal van het lichaam waarin de ik zich uitdrukt.

Psyche bekend geest en soma lichaam of eigenlijk aarde. Ons lichaam is namelijk opgebouwd uit de aarde. Alle voedingsstoffen waar ons lichaam uit opgebouwd is komen immers daar vandaan. Het lichaam kan je zien als het voortuig waarmee de geest of ziel zich voortbeweegt en er zich ook in uitdrukt. Dat gaat via dans en sport en ook in de communicatie. Je communiceert altijd. Je kunt je mond dichthouden maar je kunt niet niet communiceren met je lichaam. Dat is in de afstand tussen elkaar, de manier van staan, de blik in de ogen en ook de hartslag en ademhaling doen mee. Zodra wij verbaal communiceren doet ons lichaam ook graag mee. De een wat uitdrukkelijker dan de ander.
Het mooie van het lichaam is dat het niet kan liegen. Het drukt altijd wel iets uit hoe je je van binnen voelt. Zelfverzekerd of juist onzeker, schaamtelijk of heel erg vrij. Zoals je ziet is de psyche niet zonder de soma te zien en is het daarom samen in een woord te vangen: psychosomatiek.

Het lichaam reageert op de geest en de geest op het lichaam.

Als ik jou vraag je een citroen voor te stellen loopt het water in je mond. Elke angst reactie geeft een stroom van stresshormonen vrij in het lichaam die daar weer op reageert. Stress en spanning slaat bij veel mensen op de ademhaling, hartslag en spierspanning. Vaak in de schouders of de nek. Omgekeerd werkt het ook. Als je ergens een fysieke pijn hebt, vooral die wat langer aanhoudt, kan jouw gemoedstoestand en welzijn daar ook van veranderen.

Psychosomatische klachten

Dan heb je ook psychosomatische klachten. In de gezondheidszorg heb je daar verschillende manieren van kijken in. Er zijn bijvoorbeeld fysieke klachten die bij toename van stress erger worden zoals astma, hoge bloeddruk, hartklachten, hoofdpijn en maag- en darmklachten. Bij deze klachten zie je duidelijk dat de geest fysieke symptomen kan veroorzaken en verergeren. Door te veel prikkels van buiten af die niet op een effectieve manier verwerkt worden ontstaat er spanning in bepaalde delen van het lichaam. Ieder mens heeft zijn eigen gevoelige plek hiervoor.

Veroorzakende in instandhoudende factoren

Bij de psychosomatiek heb je veroorzakende en de instandhoudende factoren die soms overeenkomen en soms verschillend kunnen zijn. Bepaalde lichamelijke klachten hebben dus duidelijk psychische en sociale factoren die meespelen in de oorzaak van de klacht. De klacht is niet het probleem maar verwijst daarnaar.
In de behandeling van psychosomatische klachten gaan we samen opzoek naar het verhaal dat daaronder zit. Hierbij gebruiken we het lichaam als uitgangspunt en gaan we luisteren wat die ons te vertellen heeft. Hierbij proberen wij zoveel mogelijk uit het verbale verhaal te blijven en het lichaam aan het woord te laten.

Niet elke klacht hoeft een psychosociale oorzaak te hebben maar onder elke fysieke klacht zit wel een emotie die zorgt voor spanning die de levensstroom, die het herstel tegen kan gaan, blokkeert. Ook verzet tegen een fysieke klacht zorgt voor een extra vorm van spanning en lijden die niet altijd helpend is. Vaak zit daar een vorm van zelfafwijzing onder die tot piekeren en somberheid kan leiden.

Psychosomatische klachten zijn klachten die niet vanzelf overgaan en waar artsen meestal geen (duidelijke) oorzaak voor hebben kunnen vinden.

Klachten die tot uiting komen bij psychosomatische klachten zijn:

 • ernstige vermoeidheid
 • concentratie- of geheugenproblemen.
 • pijn.
 • oorsuizen.
 • uitval van delen van uw lichaam.
 • misselijkheid.
 • Buikklachten
 • Hoofdpijn/nekpijn
 • Duizeligheid of problemen met het evenwicht
 • Benauwdheid, hartklopping en druk op de borst
 • Rugklachten
 • Pijn aan de nek

Verder is er onder elke andere aandoening, hoe ernstig ook, wel een verhaal door het lichaam te vertellen die voor meer ruimte kan zorgen. Maar dit is niet het doel van de therapie op zich maar zou je meer kunnen zien als mogelijke bijwerking. Stress en emotionele blokkades zijn instaat om het zelfherstellende vermogen dusdanig in de weg te staan dat deze zijn werk niet afdoende kan uitvoeren. Door de onderliggend stress en spanning op te lossen kan kwaliteit van leven toenemen waardoor de fysieke klacht als minder heftig ervaren wordt.

SOLK

Dan heb je nog SOLK oftewel Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten. Dat zijn lichamelijke klachten waarvan de arts niet weet wat daar de oorzaak van is en er daardoor ook geen remedie voor heeft. Dat kunnen fysieke klachten zijn die vanzelf weer overgaan. Ook kunnen ze aanblijven houden of zelfs erger worden.
Je hebt klachten maar de dokter kan met zijn onderzoeken niet vinden wat er aan de hand is. Zo kan je van het kastje naar de muur gestuurd worden en kan het zijn dat je je niet serieus genomen voelt. Di kan tot gevolg hebben dat de angst en onzekerheid over de klacht alleen maar toenemen. Jouw gedachte en ideeën over de klacht kan de klacht doen verergeren omdat het onbekende je onzeker en angstig maakt

Als een lichamelijke klacht niet te verklaren en daardoor niet te verhelpen is komen er klachten van spanning, angst, concentratie- en geheugenproblemen, slaapproblemen en somberheid bij. Samen gaan wij kijken welke klachten jij precies hebt en welke gevoelens en emoties er aan gelinkt zijn die een mogelijk herstel en de kwaliteit van leven in de weg zouden kunnen zitten.

Meer weten: kijk hier

Lees hier over psychosomatiek bij rugklachten

psychosociale klachten