De psychosomatiek bij rugklachten

De psychosomatiek bij rugklachten

Veel mensen hebben te kampen met rugklachten en dan vooral laag in de rug. Voor het grootste deel heeft dit te maken met een verkeerde, ongezonde houding. We kunnen dan op bewust niveau best onze houding aanpassen, alleen is dat van korte duur. Het is namelijk heel lastig of zelfs onmogelijk om continu bewust met onze houding bezig te zijn want zodra we iets gaan doen schiet onze aandacht daar weer vandaan. Zeker als er dieper liggende patronen onderzitten die de oorzaak zijn van deze ongezonde houding. Als het dan in het bewuste niet werkt, dienen we dus te gaan kijken naar ons onbewuste (gevoels) houding en dan komen we uit bij psychosomatiek. Wat dat precies is zit al in het woord zelf besloten. De psyche is de geest met onze gedachten, overtuigingen en emoties en somatiek komt van soma wat lichaam betekent. Omdat lichaam en geest niet los van elkaar te zien zijn is psychosomatiek hoe de psychische gesteldheid zich uitdrukt in het lichaam. Een heel bekend voorbeeld is lichaamstaal. Iemand die onzeker is heeft een hele andere lichaamshouding dan iemand die zelfverzekerd is. Zo ook iemand die zich groter voordoet dan dat diegene eigenlijk is. Dit zien we bijvoorbeeld in een dreigende situatie dat je je dan groter maakt door je zo lang en breed mogelijk te maken door onze armen meer van ons lichaam af te houden, onze kin omhoog te brengen en onze borst naar voren te doen. Dit is een prima houding voor zolang de dreiging duurt omdat het een overlevingsmechaniek is. Als de dreiging weg is, kan ons lichaam weer naar de normale, gezonde, ontspannen houding terugkeren. Maar als wij te lang in deze houding blijven omdat de psyche ervan overtuigd is dat de dreiging er nog steeds is, gaat dat op den duur tot fysieke klachten leiden. Dit gebeurt vaak als er ergens in ons nog een onbewust ‘programma’ draait die nog steeds denkt dat het noodzakelijk is om zo’n houding aan te nemen. Iets in ons systeem zorgt er voor dat dat programma nog steeds aan staat. De rede daarvoor is vaak te vinden in onze jeugd waar we als het ware geprogrammeerd worden. Als er bijvoorbeeld iets gebeurt zoals een scheiding of een ouder die ziek wordt of er grote problemen bij een van de broers of zussen ontstaat, gaan we als kind proberen die verstoorde balans zo veel mogelijk te herstellen. Zo gaan we dragen wat niet van ons is en ons daar mee te belasten, zonder dat we dat doorhebben. Er is als het ware een vacature vrij die vraagt om een invulling, waar je, zonder dat je dat doorhebt in wordt gezogen. Zo ontstaat de neiging om alles op je te nemen en alles voor anderen doen vanuit een beweging van; ik ga niet akkoord met hoe het nu is, er moet meer gebeuren.’ Met als gevolg dat je je groter maakt dan dat je werkelijk bent, met de houding die daarbij hoort. Niet voor tijdelijk m

Beschermende houding die voor de langere termijn ongezond is

aar voor de langere termijn omdat de problemen waarin het begonnen is niet zomaar opgelost zijn. Zo wordt het een patroon en een groef in jouw plaat die alsmaar dieper wordt en zo bij je gaat horen alsof het een onderdeel van je geworden is tot in de volwassenheid aan toe. Met als resultaat dat je een partner gaat vinden die past bij jouw ‘reddende’ houding. Dat je dan uiteindelijk onhoudbare rugklachten gaat krijgen, is dan niet meer zo vreemd.

Vervolgens ga je naar de huisarts en die stuurt je door naar de fysiotherapeut die alleen je rug gaat behandelen. Van ruggen en spieren en houdingen heeft de fysiotherapeut heel veel verstand alleen is deze niet geschoold in de onderliggende thematiek. Hierdoor wordt de rug op bewust niveau aangepakt met houdings- en krachtsoefeningen om de benen en de rug sterker te maken.

Gezonde, ontspannen houding

 

 Uiteindelijk helpt het toch niet voldoende omdat het programma daaronder nog steeds hetzelfde is en nog keurig op dezelfde wijze doordraait. Zaak is daarom om te gaan kijken naar dat onderliggende programma en daar transformatie in te bewerkstelligen. Een ervaren therapeut op dat gebeid kan je daar prima bij helpen. Dit geldt ook voor de houding die naar voren gericht is om jezelf kleiner te maken dan je in werkelijkheid bent. Een houding waarin de rug te bol staat en het hoofd wat meer gericht naar beneden in plaats van recht op de romp. De rug moet dan langdurig te veel in een verkeerde, ongezonde manier dragen en daarom gaat deze ook bij dit programma op den duur protesteren.