Innerlijk kind werk

Voor innerlijk kind werk of innerchild therapie hoef je Purmerend niet  uit

The way we talk to our children becomes their inner voice – Peggy O’Mara

Bij innerchild therapie of in het Nederlands innerlijk kind werk gaan we ervan uit dat iedereen een innerlijk kindsdeel in zich heeft. Net als dat we een ouderlijk deel in onszelf hebben, Het ouderlijk deel is te herkennen aan de stem in jou die je tegenhoudt in het doen van dingen die bijvoorbeeld te levendig en uitbundig zijn. Die vindt dat je vooral normaal moet doen. Wat dat dan ook mag zijn. De ouderlijke stem herken je vooral aan de afkeurende en afwijzende toon.

Wat wil jouw innerlijke kind?

Naast dat ouderlijk deel heb je ook een kindsdeel in jou dat wil spelen, plezier maken en die magische, fantasierijke gedachtes heeft. Wat allemaal uitingen van vrijheid en creativiteit zijn. Allemaal aspecten die gaandeweg het leven naar de achtergrond verdwijnen. Je stopt met huppelen, zingen, vrij te dansen en hardop te lachen en zo houdt je je innerlijke kind steeds meer in.

Dit komt onder andere door school die vooral gericht is op het denken, tussen de regeltjes schrijven, op je plaats blijven zitten en in de rij staan. Jouw ouders die dat proces ook doorlopen hebben, doen daar keurig aan mee. Zo is er eerst een fysiek, ouderlijk persoon buiten jou die je als kind dingen opdraagt en je corrigeert. Daarna ga je die in de loop van jouw leven zelf als innerlijke stem overnemen. Je zou kunnen zeggen dat er een vorm van innerlijke strijd geboren is. In tekenfilms herkenbaar weergegeven als het engeltje en duiveltje op de schouder.

De onvervulde behoeftes van het innerlijke kind

Het innerlijke kind in jou heeft (oude) behoeftes en verlangens die in de kindertijd niet altijd naar behoefte vervuld zijn. Dit kan je zien als het gekwetste kind of een getraumatiseerd deel in jou. Om die kwetsuren niet te hoeven voelen blijf je tot in de volwassen leeftijd je best doen om deze behoeftes nog steeds vervuld te krijgen. Dan heb ik het over behoeftes als liefde, gezien en gehoord worden en erkenning en waardering.

Dit innerlijk kind kan je zien als een deel van jezelf dat naar voren komt als het over gevoelens en emoties gaat. Zoals de emoties boosheid, verdriet en angst. Gevoelens waar niet altijd ruimte voor was om ze te uiten. Als kind leer je daar op een of andere manier mee om te gaan zodat je nog steeds in de gratie van jouw ouders blijft vallen.

Omdat er in de kindertijd geen ruimte voor emoties waren, zit er niets anders op dan ze aan de kant te schuiven en te onderdrukken. Indien het onderdrukken eenmaal succesvol is geweest, ga je daar, op onbewust niveau, tot in de volwassen leeftijd mee door. Dit is een vorm van controle die een gezonde emotionele ontwikkeling in de weg staat. Omdat de emoties en gevoelens slechts onderdrukt zijn, zijn ze daarmee namelijk niet weg. Zo kunnen ze uiteindelijk tot ver in de volwassen leeftijd klachten met zich meebrengen. Klachten als vermoeidheid, somberheid, piekeren en slecht slapen.

Zoals Bob Marley zong: You can hide, but you can’t rum away from yourself.

Andere gevoelens die ook een rol spelen

Naast emoties zijn er nog andere gevoelens die het gevolg van het gebrek aan emotionele verbinding kunnen zijn: schuld, schaamte, eenzaamheid, in de steek gelaten, verlatingsangst angst, het gevoel niet goed genoeg te zijn, er niet toe te doen en alle andere vormen van (zelf) afwijzing. Allerlei gevoelens die in onze jeugd zo overweldigend waren waardoor we het idee hebben ontwikkeld ze niet aan te kunnen zitten er nog steeds. Ook al ben je nu volwassen geworden, ergens in jouw systeem heb je nog steeds het idee deze gevoelens en emoties niet aan te kunnen.

Deze gevoelens zijn nog steeds vanuit jouw eigen kindertijd. Daarmee draagt jouw innerlijke kind die nog steeds. Dat hoeft in principe geen probleem te zijn maar jouw reacties in contact met de ander komen daar ook vandaan. Dit laat zich vooral zien in relaties. Want het zijn die kinderlijke reacties die nu nog steeds problemen veroorzaken. Waarom? Omdat je nog steeds in eerste instantie onbewust vanuit pijnvermijding handelt. Dit gebeurt omdat je niet bewust bent van jouw innerlijke kind en waar die reacties vandaan komen.

Waar helpt innerlijk kind werk bij?

Bij innerlijk kind werk of inner Child therapie gaan we met deze gevoelens en emoties aan de slag. Niet zozeer met de gevoelens zelf maar vooral om een manier te vinden om er op een andere manier mee om te gaan. Want de oude methode werkt al lang niet meer en vraagt om een nieuwe aanpak. Innerlijke kind werk kan toegepast worden bij het verwerken van jeugdtrauma’s, depressie en somberheid, angsten en fobieën, schuldgevoelens en schaamte, minderwaardigheidsgevoelens, eenzaamheid, onzekerheid en problemen in de relatie.

Werken met jouw innerlijke kind is als een verstoten, weggestopt, gebroken stuk van jezelf die je weer tot je mag nemen en deel van je uit mag maken. Je bent nu sterk en volwassen genoeg om die toe te laten.

Klaar maken voor de toekomst

Voor deze vorm van therapie hoeven we niet terug in de tijd omdat alles toch al in het hier en nu aanwezig is. Dit is voldoende om mee te werken. Door te werken met jouw innerlijke kind is de opzet om weer rust en vrede te ervaren omdat het innerlijke gevecht wat je altijd gevoerd hebt niet meer nodig is. Zo is er meer ruimte voor zelfacceptatie en zelfwaardering. Zo kan je meer begrip krijgen voor je eigen handelingen, gedachtes en gevoelens.

Stel je een leven voor waarin je niet meer opzoek hoeft naar erkenning en waardering van anderen omdat je nu in staat bent jezelf dat te geven. De stemmetjes van zelfafwijzing die meer en meer naar de achtergrond gaan omdat ze niet meer geloofwaardig zijn. Als jouw innerlijk kind zich veilig en geborgen bij je voelt, ben je vol kracht, vreugde en vertrouwen. Als jouw verleden geen parten meer speelt, ben je klaar voor de toekomst!

Boekentip