De band met je kind deel 2

De band met je kind deel 2

Je bent nog niet geboren, je bent zelfs nog niet verwekt. Zover is het nog niet. Je broer is wel al geboren. Alleen meteen na de geboorte van je broer, merkte je moeder en de vroedvrouw dat het niet goed ging met hem. Hij heeft een hele tijd in het ziekenhuis gelegen waarbij het niet duidelijk was of hij het zou overleven. De hele situatie heeft jullie moeder heel veel angst en onzekerheid gegeven en heel veel pijn en verdriet gedaan: gaat haar kindje dood of niet? Helaas heeft hij het niet gered en moesten jouw ouders afscheid van hem nemen. Een paar jaar later werd jij verwekt. Je moeder kon het niet geloven dat ze weer zwanger was. Wil ik dit kind wel met alle stress die ik hiervoor heb gehad en zal dit kindje wel gezond zijn? Dit was wat ze zich regelmatig afvroeg.

Als kleine, ongeboren baby kon je alleen maar ontvangen van de omgeving waarin je je bevond. Alle stress van je moeder heb je in de baarmoeder ook gevoeld. Net als haar angst en verdriet. De baarmoeder is altijd onze eerste en belangrijkste omgeving: alles wat je moeder voelde, voelde jij ook.

De emotionele staat van de moeder werkt door naar de baby. Als de moeder zich goed voelt, voelt de baby zich thuis in de wereld. Als de moeder gestrest is, vindt de baby de wereld ook stressvol. Stress vermindert je afweer. Wie niet genoeg slaapt of te hard werkt krijgt verhoogde stress en een verminderde weerstand. Als dat in de baarmoeder gebeurt, raakt je afweer levenslang aangetast. Je ontwikkeling als mens wordt beïnvloed door ervaringen in de baarmoeder. En ook door de emotionele omgeving waarin je wordt verwekt, gebaard en opgevoed. (stukje uit de documentaire In Utero)

En jouw leven in de baarmoeder was geen paradijs zoals sommige mensen denken. Je was de ontvanger van al het geluk en alle angsten en moeilijkheden van je moeder. Al helemaal in het begin was je in de baarmoeder een wezentje met gevoel. Gemarineerd in de gevoelens van je moeder. Elke huivering heb je gevoeld en ook al haar angsten. Iets wat in de baarmoeder is gebeurd, zit immers heel erg diep. Dus net aan het begin van je prille leven, bij de vrouw die je het leven heeft geschonken, zit op het diepste niveau van jouw persoonlijkheid de angsten.

Uiteindelijk ben je gezond op de wereld gezet. Je huilde om contact te krijgen met je moeder, steeds harder en harder. Je schreeuwde en je brulde het uit. Een huilbaby met een diepe betekenis, want wat je eigenlijk bedoelde daarmee was: ‘mama, hoor mij, zie mij! Ik ben je dochter! Wees blij met mij, dan kan ik ook blij zijn’. Je moeder durfde de binding met jou niet aan te gaan. Want wat gebeurd er als ik mij ga binden aan dit kindje en het blijkt toch niet goed te gaan, zoals ik al eerder ervaren heb. Dat kan ik niet nog een keer aan. Ik heb teveel verdriet en pijn gehad….. En dus liet je moeder je huilen en schreeuwen. Zelfs toen de buren aan de deur kwamen om te vragen of je moeder jou alsjeblieft wilde oppakken en troosten, want zij werden er gek van, toen nog kon je moeder de binding niet met jou aangaan. De sterke liefdesstroom die op gang hoort te komen tussen moeder en kind is weggebleven. De liefde, het knuffelen, de glimlach en de positieve blik van je moeder heb je in het eerste jaar allemaal gemist. Pas na een jaar na jouw geboorte kreeg je moeder wat meer vertrouwen dat je zou blijven leven.

Uit onderzoek is gebleken dat kinderen die onveilig gehecht zijn, vaker in een ziekenhuis worden opgenomen en meer kans maken op lichamelijke en psychische aandoeningen. Veilige hechting ontstaat onder andere door het onvoorwaardelijk ‘ja’ zeggen tegen je kind nadat het is geboren en als het goed is wordt dit bevestigd na een ‘ja’ tegen de conceptie en een ‘ja’ tegen de zwangerschap.

Mirjam Bouwes is kinder- en jeugdtherapeut en is gespecialiseerd in het herstellen en verstevigen van de band tussen ouder(s) en kind. Zoals bovenstaand stukje laat zien is de band tussen ouder(s) en het kind van belang voor het welzijn en de ontwikkeling van het kind. Een positieve relatie tussen ouders en kind beïnvloedt de ontwikkeling van het kind op alle gebieden in positieve zin.

Voor meer informatie hierover klik hier