Boosheid loslaten. Hoe doe je dat?

Boosheid loslaten. Hoe doe je dat?

In mijn praktijk kom ik regelmatig mensen tegen die kampen met boosheid omdat hun iets is aangedaan. Dat is van seksueel misbruik tot aan een narcistische of boze ouder die hun continu het gevoel gaf niets waard te zijn of een vriend of vriendin die hun pijn hebben gedaan. Uiteraard zijn deze mensen terecht boos. Alleen als je na veertig jaar nog steeds boos bent heeft die persoon jou nog steeds in zijn macht en denk je nog steeds aan de situatie en de persoon die jou dat heeft aangedaan. Op deze manier heb je er nog steeds last van. Sommige mensen zijn zich zo vast gaan houden aan deze boosheid dat ze niet anders meer weten. Alleen de mensen in hun omgeving hebben er soms zoveel last van, zoals partner of kinderen, dat ze bereid zijn er eens naar te kijken.

De boosheid geeft een gevoel van macht om de ervaren machteloosheid maar niet te hoeven voelen. Maar de boosheid staat ook de gevoelens van tevredenheid en geluk in de weg waardoor je minder kunt genieten van de leuke dingen in het leven. Ook heeft het tot gevolg dat de boosheid geuit wordt op mensen die dichtbij staan omdat het daar dan wel veilig is om te uiten. De geuite boosheid staat dan vaak niet in verhouding met wat er op dat moment aan de hand is.

Hoe los je dit op?

Vergeving is een van de sterkste methodes om van je boosheid los te komen. En dan denk je: maar vergeving dat verdienen ze niet of dan vind ik het oké wat ze gedaan hebben? Nee, dat is het niet. Vergeving doe je immers voor jezelf, om jezelf eigen innerlijke vrede te gunnen. Het blijft nog steeds niet oké wat ze gedaan hebben maar je laat het probleem nu bij hun. Zo verandert de dader-slachtoffer dynamiek en kom je weer meer in je kracht te staan en hoef je niet meer vanuit het verleden te leven. Dit heeft tot gevolg dat je weer meer kunt genieten van wat er nu in je leven is.

Hier een leuk verhaaltje die kan helpen om het eens vanaf een andere kant te bekijken. Het is een wat spiritueel verhaaltje die komt van Neale Donald Walsh. Hij heeft naast zijn bestseller “Gesprekken met God ook een kinderboek “Een gesprekje met God’ geschreven. Een verhaaltje uit dit boek kan je wellicht helpen om met personen om te kunnen gaan die jou wat hebben aangedaan. Het kan je helpen deze personen los te laten en meer in je kracht te gaan staan.

Het verhaal gaat ongeveer als volgt:

De zon
Er is een grote zon, of God, Liefde, Universum of hoe je het ook maar noemen wilt, die bestaat uit ontelbare lichtpuntjes of zielen. Het licht van de zon bestaat uit alle kwaliteiten van God. Maar je kunt deze aspecten niet afzonderlijk ervaren, omdat er in de zon alleen maar licht en eenheid is. Omdat er alleen maar licht en liefde is en omdat alles daar Go(e)d is, is het ook een beetje saai.

De aarde
Op een dag wilde een van de lichtpuntjes wel eens iets beleven en kreeg een groot verlangen om toch een afzonderlijk aspect van God te ervaren. Hij wilde heel graag iets leren en koos na lang nadenken ervoor om vergevingsgezindheid te kunnen ervaren en vroeg aan God of dat kon.

‘Dat kan,’ zei God, ‘maar het kan niet hier in de zon, want hier is alleen maar licht en liefde. Ik zal de aarde voor je scheppen. Op aarde kun je tegenstellingen ervaren en dat geeft je de kans om alle afzonderlijke aspecten van mij te ervaren; ook vergevingsgezindheid.’

Het zieltje was heel blij dat God de aarde voor hem had gemaakt en kon niet wachten om naar de aarde toe te gaan om vergevingsgezindheid te leren en te ervaren, maar God zei: ‘Voordat je gaat is er nog iets anders nodig. Om vergeving te ervaren moet jou iets worden aangedaan; anders heb je niets om te vergeven.’

Hoe nu verder?

‘Oh’, zei het zieltje, en hij wist even niet hoe het dan verder moest.
Toen stapte één van zijn beste vriendjes naar voren en zei: ‘Ik wil jou wel iets aan doen, zodat jij vergevingsgezindheid kunt ervaren.’ Het was duidelijk dat zijn vriendje veel van hem hield en dat hij hem deze ervaring heel erg gunde.
Het zieltje was door het dolle heen en riep: ‘Dank je wel, dank je wel!’ en hij wilde al meteen op weg gaan naar de aarde. Hij kon gewoon niet wachten, zo graag wilde hij vergevingsgezindheid ervaren.

Je moet me één ding beloven

Zijn vriendje ging echter voor hem staan en zei: ‘Maar als ik jou iets aandoe, moet je me één ding beloven…’
‘Ik wil je alles beloven!’ riep het zieltje ongeduldig.
‘Om jou iets aan te doen moet ik mijn licht gedeeltelijk afdekken en mijn trilling verlagen. Want anders werkt het niet. Ik loop dan wel de kans om helemaal te vergeten dat ik licht ben. Daarom moet je me beloven dat je, wanneer ik jou diep kwets, mij eraan zult herinneren dat ik licht ben.’
‘Dat is goed, dat is goed!’ riep het zieltje enthousiast en hij daalde af naar de aarde. Zijn vriendje volgde hem.

Pijn …

Het zieltje werd geboren en groeide op. Op een gegeven moment werd hem iets heel pijnlijks aangedaan. Het was echt heel gemeen en onrechtvaardig! Het zieltje worstelde met gevoelens van boosheid, frustratie, pijn, wraak, onmacht en verdriet en raakte daarin helemaal verstrikt, totdat hij zich herinnerde dat hij naar de aarde was gekomen omdat hij zo graag vergevingsgezindheid wilde ervaren.

Vergeving
En toen hij zijn aandacht op vergeving richtte, herinnerde hij zich plotseling ook zijn vriendje, dat hem die ervaring van vergeving zo had gegund. Diep in zijn hart hoorde hij de woorden: ‘Om jou iets aan te doen, moet ik mijn licht gedeeltelijk afdekken en mijn trilling verlagen. Ik loop dan de kans om helemaal te vergeten dat ik licht ben. Daarom moet je me beloven dat je, wanneer ik jou diep kwets, mij eraan zult herinneren dat ik licht ben.’

Het zieltje knielde op aarde neer. De woorden kwamen spontaan in zijn hart op: ‘Vriendje, ik hou van jou precies zoals je bent en ik steun jou onvoorwaardelijk in al jouw kracht en grootsheid. Jij bent licht. Bij deze vergeef ik jou!’
Vervolgens stond hij op en ging met opgeheven hoofd op pad om de vergeving van God te ervaren.

Vergeving is het jezelf herinneren aan de kwaliteit van God (of liefde), 
die je graag wilt ontwikkelen in een gegeven situatie’.

Van de website van genezendvermogen.nl

Woede uitbarsting