Dit is een nieuw bericht, omdat!

Trots presenteren wij ons nieuwe logo en website van onze praktijk waar wij nu al 15 jaar kinderen, jongeren en volwassen hebben mogen helpen met obstakels die hun levensgeluk in de weg hebben gezeten. Naast dat iedereen nog steeds welkom is met allerlei verschillende klachten als burn-out, boosheid en andere angst gerelateerde klachten richten wij ons nu ook meer op kind en gezin waaronder ouderbegeleiding van zwangerschap tot en met de opvoeding. Zo lopen veel ouders tegen problemen aan in de opvoeding van hun kind. Vaak omdat ze hun eigen persoonlijke problemen nog niet hebben aangepakt. Een kind is daar in de meeste gevallen een uiting van omdat deze een spiegel voorhoudt en laat zien dat er nog iets om aandacht vraagt. Door het hele gezin of een deel daarvan te begeleiden worden grotere problemen in de toekomst voorkomen en ontstaat er weer onderling verbinding en harmonie. Wij pakken de onderliggende oorzaak van de klacht aan want als daar aandacht voor is kan er werkelijk heling plaatsvinden die voor een blijvend resultaat zorgt. Zo krijgt men weer regie over zijn of haar eigen leven en gezondheid en is de weg naar een gelukkiger en gezonder ouder worden vrijgemaakt in welke situatie jij je ook bevindt. Leuk dat je een kijkje bent komen nemen!