POWER 4YOU

Weerbaarheidstraining

“Ga eens weg, jij sproetenkop! Je staat in de weg, wat ben jij lelijk!”, roept een grote jongen met zijn borst naar voren. Het slachtoffertje bibbert en mompelt iets terug. Een paar kinderen staan twijfelend achter hem. De rest van groep zeven lacht hardop.

Pesten is zeer slecht voor de ontwikkeling van degene die gepest wordt. Zeker als het pestgedrag voor langere tijd duurt. Angstige gevoelens nemen toe maar ook eenzaamheid en depressieve gevoelens kunnen worden vergroot. Deze kinderen ontwikkelen een een lage zelfwaardering door negatieve gedachtes en kunnen leeftijdsgenoten gaan wantrouwen. Bovendien hebben ze vaker last van klachten zoals hoofdpijn, slaapproblemen (hierdoor vermoeid raken), buikpijn, bedplassen en concentratieproblemen.

Kinderen die gepest worden kunnen erg wantrouwig worden. Zelfs jaren later kan dit nog een rol spelen!

Trouwens, de pester heeft vaak ook een probleem. Want wat is de reden dat een pester dit gedrag gaat vertonen? In de meeste gevallen is de pester zelf in het verleden ook slachtoffer geweest van pestgedrag of is er iets mis in de thuissituatie wat frustraties oplevert die vervolgens dit gedrag uitlokken.

Er zijn verschillende vormen van pesten:

 • fysiek geweld als schoppen, slaan, spugen
 • spullen afpakken en/of vernielen
 • voor schut zetten (met name in een groep)
 • bedreigen en/of chanteren
 • alle inbreng van de gepeste als waardeloos bestempelen
 • roddelen
 • stalken
 • schelden
 • kleineren
 • negeren
 • uitsluiten met spelen

De volgende onderwerpen worden behandeld: alles over pesten: ‘Stop de pestkop!’, wat houdt ‘weerbaar zijn’ in?, opkomen voor jezelf, macht en machtsmisbruik, wie zijn de daders, hulp vragen, hulp geven, ja-gevoel/nee-gevoel, vriendschap en verliefdheid en verschillende oefeningen.

De volgende onderwerpen worden behandeld: alles over pesten: ‘Stop de pestkop!’, wat houdt ‘weerbaar zijn’ in?, opkomen voor jezelf, macht en machtsmisbruik, wie zijn de daders, hulp vragen, hulp geven, ja-gevoel/nee-gevoel, vriendschap en verliefdheid en verschillende oefeningen.

Voor wie is de weerbaarheidstraining bedoeld?

Voor het gepeste kind:
Leren om weerbaarder te worden door je eigen gedrag te herkennen en aan de slag te gaan met je stem en houding. Pesten kun je, door je eigen gedrag te veranderen, beïnvloeden.

Voor het stille kind:
Leren naar voren te treden en de kracht van je stem te ontdekken. Leren dat je er mag zijn en dat je je mag en soms zelfs moet laten horen.

Voor de meeloper
Leren dat het belangrijk is om een eigen mening te hebben en dat jij die mening naar buiten mag brengen. Leren inzien dat je je eigen leven moet leiden en niet dat van een ander. En leren dat je als meeloper een enorme invloed hebt op de pester en de gepeste.

Voor de pester
Leren dat pesten slechts een vorm is van aandacht vragen op een negatieve manier. Leren dat je d.m.v. pesten slechts wilt verdoezelen dat je weinig zelfvertrouwen hebt en dat je weinig weerbaar bent: met je gedrag wil je de anderen laten zien hoe ‘sterk’ je zogenaamd bent! Ontdekken dat je jezelf en anderen pijn en tekort doet door je optreden.

De cursus bestaat uit een intakegesprek en 6 bijeenkomsten van 1,5 uur.
Minimaal 4 tot maximaal 6 deelnemers per groep.
De kosten voor deze cursus bedraagt € 365,–.
Indien u aanvullend verzekerd bent, vergoeden de meeste zorgverzekeraars geheel of gedeeltelijk de kosten.

Heeft u vragen?

Als je met mij wilt praten of iets wil vragen kun je mij bellen of een email sturen.