LEF 4YOU

Faalangstreductietraining

Faalangst betekent letterlijk: angst om te falen. Het is de gedachte aan een mislukking die angst aanjaagt.

Uit onderzoeken is gebleken dat 10 tot 12% van de leerlingen uit het basisonderwijs problemen hebben met faalangst. Op school gaat het vooral om toetsen, spreekbeurten, maar ook om contact te zoeken met anderen, je eigen mening durven geven en vragen stellen als je iets niet snapt. Kinderen met faalangst twijfelen aan hun eigen capaciteiten, kunnen bang zijn voor negatieve beoordeling en de gevolgen daarvan. Spanning en prestatiedruk kunnen hen sterk in hun functioneren belemmeren.

Faalangst komt in verschillende gradaties voor. Van een beetje spanning in de buik tot zeer heftige spanning die gepaard kan gaan met misselijkheid, hoofdpijn etc. Als de omgevingseisen en de eigen mogelijkheden te ver uit elkaar liggen, ontstaat er spanning. Het kind gaat piekeren en door de spanning staat een effectief denken en een adequate oplossing in de weg. Het kind gaat bv. denken ‘ik kan het niet, het lukt mij nooit’ (ontwikkeling negatief zelfbeeld).

Symptomen kunnen zijn:

 • gespannen werkhouding (strak in het lijf, opgetrokken schouders)
 • stotteren
 • transpireren
 • overbeweeglijk zijn
 • snel ademhalen of diep zuchten
 • snel zeggen: ‘ik kan het niet’
 • verkeerde verklaringen geven voor goede en slechte resultaten
 • taakvermijdend gedrag vertonen
 • veel bevestiging vragen of nodig hebben
 • gevoelig op kritiek reageren
 • lichamelijke reacties krijgen zoals buikpijn of hoofdpijn
 • weigeren om iets te doen
 • gevoelig zijn voor complimenten

In kleine groepen van 4 tot 6 kinderen leren ze het volgende:

 • Hun gevoelens ontdekken en deze vervolgens te veranderen en/of te beïnvloeden
 • Een strategie te gebruiken waarmee ze in stresssituaties een oplossing kunnen vinden
 • Belemmerende gedachtes om te zetten naar helpende gedachtes
 • Hulpbronnen inschakelen en beter met feedback leren omgaan
 • Met een andere bril naar zichzelf en de eigen kwaliteiten te kijken

De cursus bestaat uit een intakegesprek en 6 bijeenkomsten van 1,5 uur.
Minimaal 4 en maximaal 6 deelnemers per groep.
De kosten bedragen voor deze cursus € 365,–.
Indien u aanvullend verzekerd bent, vergoeden de meeste zorgverzekeraars geheel of gedeeltelijk de kosten.

Heeft u vragen?

Als je met mij wilt praten of iets wil vragen kun je mij bellen of een email sturen.