Werkwijze

Werkwijze Praktijk 4you

Vanuit de verschillende behandelmodellen die voor uw kind van belang zijn selecteer ik de interventies. Hierdoor staat uw kind centraal en niet de visie of de methodiek van de therapeut.

Als u vervolgens de keuze hebt gemaakt om uw kind bij mij aan te melden, dan kunt u het volgende verwachten:
Er zal een intakegesprek plaatsvinden waarin wordt gesproken over uw ervaringen m.b.t. de klacht van uw kind. Na 5 sessies met uw kind is er opnieuw een oudergesprek om de vorderingen en het verloop van de therapie door te nemen. De hele therapie bestaat uit minimaal 5 en maximaal 15 sessies.
In enkele gevallen kan de therapie wat langer duren. In sommige gevallen zal ik een kind doorverwijzen naar een arts of een andere therapeut. Het kan zijn dat er op lichamelijk gebied iets moet gebeuren of dat een andere therapievorm meer aansluit bij het kind.

Integratieve kinder- en jeugdtherapie kan gebruikt worden voor o.a.:

 • Faalangst, sociale angst of andere angsten/fobieen
 • Kinderen die gepest worden of de pester zelf
 • Agressief gedrag
 • Prikkelbaar/humeurig gedrag
 • Vaak verdrietig zijn
 • Concentratieproblemen
 • Schaamte
 • Eenzaamheid
 • Belemmerende gedachtes
 • Emotionele geremdheid
 • Depressie en somberheid
 • Omgaan met hooggevoeligheid
 • Problemen met slapen
 • Lichamelijke klachten zoals: vaak buikpijn, hoofdpijn, hyperventilatie
 • Liegen, stelen, jaloezie
 • Omgaan met de scheiding van ouders
 • Verliesverwerking (dood, ziekte, ongeluk)
 • Zelfbeeldproblemen (ik ben dom, ik kan het niet, ik ben lelijk etc.).
Heeft u vragen?

Als je met mij wilt praten of iets wil vragen kun je mij bellen of een email sturen.

Een opvoedopstelling is een manier om vragen over de opvoeding te benaderen. Zo’n opvoedopstelling geeft op een diepere laag informatie over het gedrag van je kind(eren) en de onderlinge relatie in jouw gezin en geeft concreet zicht op wat er nodig is. De werkwijze is gebaseerd op de ‘familieopstellingen’ van Bert Hellinger. Tijdens het werken met een opvoedopstelling wordt het gezin, zonder dat ze er zelf bij zijn, op dusdanige manier neergezet dat in korte tijd heldere inzichten worden verkregen. Je staat als het ware midden in je eigen opvoedkundig vraagstuk: je voelt het, je ziet het en je beleeft het. Deze inzichten geven ruimte en openheid en oplossingen dienen zich als vanzelf aan.

In de meeste gevallen zorgt 1 sessie al voor een doorbraak in de verhouding tussen de opvoeder en het kind en worden er heldere inzichten verkregen. Wij werken met een opvoedopstelling zonder representanten. Hierdoor blijft het gevoel van veiligheid en vertrouwen gewaarborgd.

Het resultaat van de opvoedopstelling:

 • Je boodschap komt over
 • Als je ‘nee’ zegt is dat een ‘nee’, een ‘ja’ is dan een ‘ja’
 • Je geeft grenzen aan zonder boos te hoeven worden
 • Je kunt je gezinsnormen en -waarden toepassen
 • Er is harmonie
 • Je kind voelt zich begrepen en is ontspannen
 • Jij voelt je ontspannen: opvoeden wordt plezierig en moeiteloos

Een opvoedopstelling neemt ongeveer anderhalf tot twee uur in beslag bedraagt €95,-

Opvoeden is niet altijd eenvoudig. Soms hebben ouders daarin ondersteuning nodig.

“Het was voelbaar dat er een afstand was tussen mij en mijn dochtertje. Ik kon mij niet verbinden met haar. In de opstelling kwam ik erachter dat er ook geen verbinding was tussen mij en mijn moeder. Door de open houding van Mirjam en Jacco voelde ik mij gezien en gehoord. Ik kreeg ruimte voor mijn verhaal. Door de juiste vraagstelling tijdens de opstelling kwamen we snel tot de kern. Thuisgekomen merkte ik meteen verschil, ik kon mij verbinden met mijn dochtertje. Het was voelbaar dat er geen afstand meer was. Hierdoor kon ik de liefde van mijn dochtertje beter ontvangen.”