Kindertherapie

Wat is integratieve kindertherapie

Integratieve therapie heeft zich ontwikkeld door de sterke kanten van verschillende therapeutische benaderingen (gedragstherapie, psychotherapie, systeemtherapie, ontspanningstherapie, transpersoonlijke therapie, speltherapie, medische benadering) te bundelen. Veel klachten zijn immers ook gebaat bij een gecombineerde aanpak. De therapie kenmerkt zich als kortdurend en effectief. De kindertherapeut heeft geheimhoudingsplicht t.a.v. de inhoud van de sessies tegenover iedereen. In de oudergesprekken wordt wel het verloop van de therapie besproken, maar niet de inhoud, tenzij het kind hier toestemming voor geeft. Het kind kan er uiteraard wel zelf voor kiezen wat het thuis of elders vertelt.